ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού μας, για το Χειμερινό εξάμηνο του Ακ.Έτους 2023-24

Περισσότερα..

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ακ. Έτος 2023-2024

Περισσότερο

Πρόγραμμα επαναληπτικής εξεταστικής 2022-23

Περισσότερα...

Αντικείμενο - Στόχοι του ΠΜΣ

Περισσότερα...
Εξερευνώ...

Διαχείρiση περιβάλλοντος

Τίτλος Π.Μ.Σ. – Ειδικεύσεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023…

Αντικείμενο – Στόχοι

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή προηγμένων επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών, γνώσης νομοθετικών πλαισίων και εφαρμογής τους και…

Χρονική διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του…

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και των αντίστοιχων ομοταγών…

Δωρεάν φοίτηση

Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα…

About Image

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περισσότερα...
Εξερευνώ...

Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄ Εξάμηνο 30ects

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%….

Περισσότερα
Β΄ Εξάμηνο 30ects

Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές και oi φοιτήτριες έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή…

Περισσότερα
Γ΄ Εξάμηνο 30ects

Με αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. θα  γίνεται η  ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών…

Περισσότερα
Εξερευνώ...

Για τους φοιτητές...

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών μετά τη λήξη…

Δωρεάν φοίτηση

Δωρεάν φοίτηση

Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών όλων των φοιτητών

Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα…

Υγειονομική κάλυψη – Δάνεια

Υγειονομική κάλυψη – Δάνεια

Οι φοιτήτριες και φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και…

Εξερευνώ...

Εκδηλώσεις του ΠΜΣ

Εξερευνώ...

Νέα του ΠΜΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024 Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί…

Read More

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 19:00 – 21:00 στα πλαίσια του μαθήματος Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Κυκλική Οικονομία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή διάλεξη από στελέχη της εταιρείας New Naval.

Read More

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Read More
elGreek