Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΙ Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

Περισσότερα...

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2024 -25.07.2024

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα της τελετής ορκωμοσίας και απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. και απονομής πτυχίων στους αποφοίτους του Προπτυχιακού .....

Περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-25

...έως 14 Ιουλίου 2024

Περισσότερα..

Υποβολή και Εξέταση Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Η κατάθεσή τους θα γίνει ηλεκτρονικά σε μορφή (pdf) στη Γραμματεία του ΠΜΣ (envedu@uth.gr) και όχι αργότερα από την Παρασκευή 09.02.2024 και ώρα 14:00..

Περισσότερα...

Αντικείμενο - Στόχοι του ΠΜΣ

Περισσότερα...
Εξερευνώ...

Διαχείρiση περιβάλλοντος

Τίτλος Π.Μ.Σ. – Ειδικεύσεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023…

Αντικείμενο – Στόχοι

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή προηγμένων επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών, γνώσης νομοθετικών πλαισίων και εφαρμογής τους και…

Χρονική διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του…

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και των αντίστοιχων ομοταγών…

Δωρεάν φοίτηση

Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα…

About Image

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περισσότερα...
Εξερευνώ...

Πρόγραμμα Σπουδών

Α΄ Εξάμηνο 30ects

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%….

Περισσότερα
Β΄ Εξάμηνο 30ects

Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές και oi φοιτήτριες έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή…

Περισσότερα
Γ΄ Εξάμηνο 30ects

Με αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. θα  γίνεται η  ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών…

Περισσότερα
Εξερευνώ...

Για τους φοιτητές...

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών μετά τη λήξη…

Δωρεάν φοίτηση

Δωρεάν φοίτηση

Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών όλων των φοιτητών

Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα…

Υγειονομική κάλυψη – Δάνεια

Υγειονομική κάλυψη – Δάνεια

Οι φοιτήτριες και φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και…

Εξερευνώ...

Εκδηλώσεις του ΠΜΣ

Εξερευνώ...

Νέα του ΠΜΣ

Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα της τελετής ορκωμοσίας και απονομής διπλωμάτων στους αποφοίτους του Π.Μ.Σ. και απονομής πτυχίων στους…

Read More

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ» Το Σάββατο, 27…

Read More

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ…

Read More
elGreek