Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2022-23

Περισσότερα...

Διαδικτυακή διάλεξη

Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Κυκλική Οικονομία [27.01.2023 - 19.00 - 21.00]

Περισσότερα...

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού μας, για το χειμερινό εξάμηνο του Ακ.Έτους 2022-23

Περισσότερα..

Αντικείμενο - Στόχοι του ΠΜΣ

Περισσότερα...

Διαχείρiση περιβάλλοντος

Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τίτλος Π.Μ.Σ. – Ειδικεύσεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023…

Αντικείμενο – Στόχοι

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή προηγμένων επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών, γνώσης νομοθετικών πλαισίων και εφαρμογής τους και…

Χρονική διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του…

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και των αντίστοιχων ομοταγών…

Δωρεάν φοίτηση

Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα…

About Image

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Περιβάλλοντος» εδρεύει στη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:…

Περισσότερα...
Εξερευνώ...

Πρόγραμμα Σπουδών

Για τη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διαχείριση Περιβάλλοντος" απαιτούνται 90 ECTS και 3 εξάμηνα σπουδών

Α΄ Εξάμηνο 30ects

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%….

Περισσότερα
Β΄ Εξάμηνο 30ects

Για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές και oi φοιτήτριες έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή…

Περισσότερα
Γ΄ Εξάμηνο 30ects

Με αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. θα  γίνεται η  ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών…

Περισσότερα
Εξερευνώ...

Για τους φοιτητές...

Πληροφορίες για τους υποψήφιους και τους φοιτητές...

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Δωρεάν φοίτηση

Δωρεάν φοίτηση

Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών όλων των φοιτητών
Υγειονομική κάλυψη – Δάνεια

Υγειονομική κάλυψη – Δάνεια

Οι φοιτήτριες και φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
Εξερευνώ...

Εκδηλώσεις του ΠΜΣ

Οι εκδηλώσεις μας

Εξερευνώ...

Νέα του ΠΜΣ

Τα Νέα του Μεταπτυχιακού μας

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 19:00 – 21:00 στα πλαίσια του μαθήματος Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Κυκλική Οικονομία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή διάλεξη από στελέχη της εταιρείας New Naval.

Περισσότερα

Το Τμήμα Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Περιβάλλοντος» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Περισσότερα