Α΄ Εξάμηνο

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%. Για όλα τα μαθήματα απαιτείται η φυσική συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην περίπτωση παράδοσης μαθημάτων εξ’ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου, πρέπει, επίσης, να εξασφαλίζεται ο έλεγχος της παρακολούθησης με συγκεκριμένες μεθόδους που προσφέρονται από τα σχετικά εργαλεία. Παράλληλα με τα μαθήματα, στο Π.Μ.Σ. δύναται να προσφέρονται σεμινάρια. Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 30 του ν.4485/2017, η διδασκαλία μαθημάτων μπορεί να πραγματοποιείται και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για κάθε κύκλο σπουδών.

1ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΜαθήματαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Δ101Βιόσφαιρα, Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή6Περίγραμμα Μαθήματος [pdf]
Δ102Ρύπανση του Περιβάλλοντος6Περίγραμμα Μαθήματος [pdf]
Δ103Οικοσυστήματα και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας6Περίγραμμα Μαθήματος [pdf]
Δ104Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Κυκλική Οικονομία6Περίγραμμα Μαθήματος [pdf]
Δ105Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Περιβάλλοντος6Περίγραμμα Μαθήματος [pdf]

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 1ου Εξαμήνου: Τριάντα (30).