Γ΄ Εξάμηνο

Με αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. θα  γίνεται η  ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

3ο Εξάμηνο

ΚωδικόςΜεταπτυχιακή Διπλωματική ΕργασίαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Δ301Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 3ου Εξαμήνου: Τριάντα (30).