Επικοινωνήστε μαζί μας

Το Π.Μ.Σ. «Διαχείριση Περιβάλλοντος» εδρεύει στη Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Γαιόπολις

Γραμματεία Τμήματος Περιβάλλοντος (Π.Μ.Σ. Διαχείριση Περιβάλλοντος)

Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων, Τ.Κ. 41500, Λάρισα

τηλ: 2410684473

e-mail: envedu@uth.gr